STAVBA

Realizace stavby rodinného domu

Nejdůležitější a nejdražší článek v procesu pořízení nemovitosti je její stavba.

Společnost SICOM za dobu své existence při stavbách bytových a rodinných domů získala cenné zkušenosti. Ručíme za výběr kvalitního dodavatele. Víme, kde jsou slabá místa při řízení stavby, problémům předcházíme a tím šetříme vaše peníze. Neustálou kontrolou stavebních procesů dokážeme předejít následným poruchám.

V průběhu realizace stavby zajišťujeme tyto činnosti:

  • Výběrové řízení na dodavatele stavby
  • Optimalizace rozpočtu, příprava smlouvy o dílo
  • Technický a autorský dozor stavby
  • Organizace přímých subdodavatelů
  • Organizace kontrolních dnů stavby
  • Přejímací řízení, soupis vad a nedodělků, dohled nad jejich odstraněním
  • Zajištění odstranění záručních vad stavby - reklamační řízení

Pro klienty, kteří chtějí dům včetně vnitřního vybavení, zajistíme kompletní dodávku interiéru od vyzkoušených firem ve všech úrovních standardu. Naši dodavatelé interiérových prvků jsou zvyklí odvádět svoji práci v nejvyšší kvalitě.

Zajišťujeme realizace zahrad, závlahových systémů a bazénů ve spolupráci s vyzkoušenými dodavateli.