PŘÍPRAVA

Příprava před stavbou

Výběr stavebního pozemku

Na špatném pozemku je škoda stavět, ten dobrý vám pomůžeme najít.

Cenu realizace a výslednou hodnotu budoucí nemovitosti zásadně ovlivní výběr vhodného stavebního pozemku. Úspora při pořízení nevhodného pozemku nikdy nevynahradí kvalitu bydlení ani znehodnocenou investici do stavby. Na špatném místě je dům téměř neprodejný a o případné návratnosti vložených investic si můžete nechat jenom zdát.

Při výběru pozemku vyhodnotíme:

 • územní plán a vlastnosti širšího území s předpokládaným vývojem
 • regulační podmínky po výstavbu na pozemku
 • občanskou vybavenost
 • možnost napojení na inženýrské sítě a přístupu k pozemku
 • geometrii a orientaci pozemku
 • geologické a hydrogeologické poměry ovlivňující cenu stavby

Nastavení smluvních vztahů

Smlouvy vás budou provázet po celou dobu realizace Vašeho záměru.

Nemusejí být složité, ale musíte vědět co v nich hledat a co tam naopak být nemá. Jde o hodně peněz a nedostatečné právní zajištění může váš sen o bydlení ve vlastním rodinném domě proměnit v noční můru.

Nabízíme Vám odborné právní poradenství:

 • vyhotovení smlouvy o pořízení pozemku
 • vyhotovení smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • vyhotovení podkladů pro zápis stavby do katastru nemovitostí
 • zajištění znaleckých posudků i zastupování při řešení případných problematických reklamací

Plynulé financování stavby

Bez peněz to nejde.

Nemusíte mít všechny na svém účtu, ale musíte vědět, jak je tam postupně dostat.

Sestavíme s vámi plán financování a zvolíme optimální postup. Nástrojů je mnoho. Od hypotéky přes různé formy dodavatelských úvěrů až po leasing. Vše je jenom hra čísel a hledání bezpečné cesty. Není prohra zjistit, že teď na to nemám. Výhra je na to přijít včas.

Postupné kroky, kterými Vás provedeme:

 • stanovení výše použitých vlastních prostředků
 • ocenění předmětu zástavy
 • sestavení rozpočtu stavby
 • návrh plánu čerpání pro banku
 • výběr banky
 • volba doby fixace úrokové sazby a doby splatnosti úvěru
 • posouzení úvěrové smlouvy