SICOM stavební družstvo

04.03.2020

IČ: 26490587
sídlem K Újezdu 278, Praha - Šeberov


Praha 4.3.2020

Pozvánka na členskou schůzi

SICOM stavebního družstva, IČ: 264 90 587.

Schůze se bude konat

dne 23. března 2020 - zahájení v 11:00 hod

v kanceláři JUDr. Václavy Dvořákové, Budějovická 5, 140 00 Praha 4

Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze

2. Volba orgánů členské schůze

3. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019

4. Rozhodnutí o fúzi družstva

5. Ostatní dle rozhodnutí členské schůze

6. Závěr

Podklady k jednání členské schůze:

1. Projekt fúze družstev (včetně stanov nástupnického družstva)

2. Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo k 31.12.2019

3. Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Prosek k 31.12.2019

4. Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Křeslice k 31.12.2019

5. Řádná účetní závěrka SICOM stavební družstvo Libuš k 31.12.2019

Podklady k jednání členské schůze jsou přílohou této pozvánky a jsou rovněž přístupny v sídle družstva společně s účetními závěrkami ostatních družstev zúčastněných na fúzi, tj.:

  • SICOM stavební družstvo Prosek, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 271 097 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 6031 - Zanikající družstvo 1
  • SICOM stavební družstvo Křeslice, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 261 19 471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 4675 - Zanikající družstvo 2
  • SICOM stavební družstvo Libuš, se sídlem K Újezdu 278, 149 00 Praha 4, IČO 274 38 309, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. Dr 6403 - Zanikající družstvo 3

SICOM stavební družstvo tímto upozorňuje členy družstva na jejich právo nahlédnout v sídle družstva do projektu fúze a účetních závěrek zúčastněných družstev s tím, že družstvo je povinno vydat každému členovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin.

Těším se na Vaší účast

S pozdravem
Ing. Petr Štěpánek
předseda družstva