SICOM stavební družstvo BENEŠOV

10.06.2014

IČ: 24233200
sídlem K Újezdu 278, Praha - Šeberov

Informace o Projektu
Stráně pod Kavčínem - Benešov

Sicom stavební družstvo Benešov, které má za cíl sjednotit postup majitelů pozemků, získalo od města Benešov (člena družstva) pozemky nezbytné pro přístup do lokality. Převod těchto pozemků do vlastnictví družstva byl odsouhlasen zastupitelstvem města v roce 2013 a počátkem roku 2014 byl v katastru nemovitostí proveden zápis změny vlastnictví.
V prosinci 2014 jsme dokončili práce na územní studii Benešov - Kavčín. Tato studie je podkladem pro regulaci využití území. Návrh územní studie slouží jako vodítko pro výstavbu nových objektů, stanoví zásady objemového řešení staveb, vymezí plochy pro dopravní obsluhu a navrhne řešení veřejných prostranství. V průběhu prací na studii jsme zjistili, že současný územní plán města neodpovídá reálné situaci sklonu terénu a územní studii je nezbytné upravit odlišně od původní urbanistické koncepce. To výrazně prodloužilo dobu vyhotovování studie a vynutilo i požadavek na změnu územního plánu.

Nyní je územní studie předaná k zaevidování městem Benešov a my bychom Vám ji rádi představili a informovali Vás o dalším pokračování projektu. Podle odezvy ze strany vlastníků pozemků následně připravíme plán rozdělení projektu do jednotlivých etap.

S podrobnostmi řešení jednotlivých částí studie se můžete seznámit:

1. v sídle našeho družstva, v Praze 4, K Újezdu 278 po telefonické dohodě s Ing. Štěpánkem tel. 602 324 085
2. na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Benešově po telefonické dohodě s paní Šárkou Zvolskou tel. 317754178


V případě Vašeho zájmu o projednávanou územní studii nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty na adrese sicom@sicom.cz nebo písemně na adrese sídla družstva K Újezdu 278, 149 00 Praha 4. Využít můžete i telefonický kontakt na čísle 602 324 085.


S pozdravem
Ing. Petr Štěpánek
předseda družstva SICOM stavební družstvo Benešov