Družstvo Pod Purkrabským hájem

01.11.2019

IČ: 01586289
sídlem K Újezdu 278, Praha - Šeberov

Pozvánka na členskou schůzi

Družstva Pod Purkrabským hájem, IČ 015 86 289
Schůze se bude konat dne 19.11.2019 od 18:00
v sídle družstva na adrese K Újezdu 278, 149 00 Praha 4.


Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018
4. Rozhodnutí o úhradě ztrát z již schválených závěrek za roky 2013 a 2014
5. Informace předsedy o správě majetku družstva
6. Ostatní dle rozhodnutí členské schůze
7. Závěr


Podklady k jednání členské schůze:

1. Účetní závěrka za rok 2018

Těším se na Vaši účast

S pozdravem
Ing. Petr Štěpánek

předseda družstva